Zračna vlaga in kondenzacijsko izsuševanje
Zrak vselej vsebuje vodno paro. Količina te vodne pare - absolutna zračna vlaga, je odvisna od vremenskih razmer in v normalnih okoliščinah vsebuje približno 5 - 10 g vode na kubični meter zraka. Količina vodne pare v ozračju ima določeno zgornjo mejo, ki je odvisna od temperature zraka. Topel zrak se lahko navzame več vodne pare kot hladen. Z naraščajočo temperaturo absolutna zračna vlažnost torej narašča. Ko je zrak pri določeni temperaturi in koncentraciji nasičen z vodno paro, le ta spremeni agregatno stanje iz plinastega v tekoče, čemur s tujko rečemo kondenzacija. Rosenje mrzlega stekla ali stene pomeni, da je točka rosišča prekoračena. Razmerje med parno količino (parni pritisk) in nasičenostjo parne vlage (nasičenostni parni pritisk) imenujemo relativna zračna vlaga, ki jo merimo v odstotkih. Večkrat se srečamo s problemom previsoke relativne zračne vlage v prostorih, pa naj bo to bivalni, skladiščni ali industrijski prostor.
Priporočljiva ali optimalna relativna zračna vlažnost:
- bivalni prostori 50 - 55 %
- knjižnice 40 - 50 %
- prostori za shranjevanje oblačil 55 - 60 %
- črpališča 45 - 50 %
- prostori za shranjevanje živil 50 - 60 %
- ... itd.
Kondenzacijsko izsuševanje
Problem prevelike zračne vlage lahko rešimo s kondenzacijskim izsuševanjem. Kondenzacijsko izsuševanje je v primerjavi z alternativo (gretje in zračenje prostora) veliko bolj racionalno, kajti poteka v zaključenem krogu, to je zaprtem prostoru in v samem prostoru ne prihaja do toplotnih izgub.

Princip delovanja
V kondenzacijsko napravo vgrajen ventilator vodi vlažen zrak preko uparjalnika, kjer ta spremeni agregatno stanje in se v obliki kondenza zbira v posodo. Osušen zrak je pred izhodom skozi kondenzator zopet ogret na vstopno temperaturo, tako da v prostoru ni toplotne izgube.
 
 
 
Copyright © ; Eisbar d.o.o. - Cesta na Rupo 83 - 4000 Kranj ; Vse pravice pridržane.