Ugotavljanje napak
- ugotavljanje napak ravnih površin (netesnenje ravnih streh, teras, balkonov)
- ugotavljanje napak odtočnih cevi s pomočjo kanal kamere (jaškov, cevi, ...),
- ugotavljanje počenih vodovodnih in ogrevalnih cevnih sistemov,
- elektronsko merjenje pritiska v ceveh skupaj z izpiskom meritev,
- merjenje toplotnih mostov z IR-kamero (nastajanje plesni v vogalih prostorov)
 
 
 
Copyright © ; Eisbar d.o.o. - Cesta na Rupo 83 - 4000 Kranj ; Vse pravice pridržane.